malmo-sjoscout-logotype_white_72ppi_small

Malmö Sjöscoutkår

Malmö Sjöscoutkår

Välkommen till oss!

 

Malmö Sjöscoutkår är en kår med gamla anor. Redan 1950 grundades kåren och har sedan dess vuxit och blivit en av Malmös största kårer med över 130 medlemmar. Medlemmarnas ålder sträcker sig mellan 8 - 85 år. Hos oss umgås vi över generationerna och alla på lika villkor.

 

Scouting kan bedrivas på många sätt. På Malmö Sjöscoutkår kan man kort beskriva det som

-Havet på sommaren och skogen på vintern.

Läs mer om verksamheten >

20160811_105334
img_20160718_080802
img_20160712_121118

Bli en del av gemenskapen du med!

Kåren för alla

Till för alla

Vem som helst kan vara medlem i Malmö Sjöscoutkår. Här finns en plats för alla, barn som vuxna. Oavsätt ålder, kön eller bakgrund så är alla välkomna hos oss!

Personlig utveckling

Alla är vi olika och vi lär oss i olika fort. Våra ledare ser individers olika behov och hjälper dem att nå nya mål i den takt som passar. 

Lärdom för livet

Tillsammans med kamrater lär vi oss inte bara allt om livet till havs, utan även att samarbeta i grupp. 

Certifikat

Från 13 år och uppåt kan man som medlem ta certifikat för våra olika båtar. Med ett certifikat får man nyttja båtar även utanför avdelningsmöten.

Demokratiskt arbete

Scouterna vill att det demokratiska inflytandet för medlemmar ska vara så stort som möjligt. Vi vill vara en öppen rörelse och arbetar med delat ledarskap.

Ungt ledarskap

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra samt visa hänsyn.

Erfarna ledare

På Malmö Sjöscoutkår finns det ett 50-tal aktiva ledare. Många har vuxit upp på kåren och har många års erfarenhet av segling, ledarskap och det vanliga livet. Hos oss umgås vi som vänner över generationerna.

Erfarna ledare

På Malmö Sjöscoutkår finns det ett 50-tal aktiva ledare. Många har vuxit upp på kåren och har många års erfarenhet av segling, ledarskap och det vanliga livet. Hos oss umgås vi som vänner över generationerna.