Senaste nytt

Mars 2018

ÅRSMÖTE

Ny styrelse valdes på årsmötet den 11 februari.
Ordförande Robert Söderholm, omval
Vice ordf. Administrativ Styrbjörn Kindberg, omval
Vice ordf. Teknisk Tommy Svensson, nyval
Vice ordf. Operativ Björn Julius, nyval
Ledamot (Kassör) Sophie Olsson, omval

Respektive vice ordförande kommer att ansvara för en kommitté som blir ”verkställande”. Vi hoppas att detta innebär att vi enklare kan dela ut ansvar och få hjälp med mindre arbetsuppgifter av bla föräldrar.

Ansvarsområdena är i korthet:
* Tekniska: Båtar, Hus och trädgård samt Bryggor
* Operativa: Avdelningar, Utbildning, Läger/Hajk,
Långsegling, Seglarskola.
* Administrativa: Rapportering, Informationsträffar,
Marschaller, Uthyrning, bidrag och fonder

EKONOMI –
ETT BRA RESULTAT 2017

Tack vare starka ideella insatser med bla marschaller och scoutloppis lyckades Malmö Sjö redovisa ett mycket bra resultat för 2017. Detta gör att vi har kunnat investera i nya segel och höja nivån på våra båtar under året. Det har dessutom blivit möjligt att avsätta pengar till ny följebåt och ”spara” undan i fonder för framtida investeringar i bla våra hus som kommer kräva underhåll i framtiden.

FÖLJEBÅT:

Vi arbetar ständigt med att ha en god säkerhet på våra avdelningsmöten. Vi har därför beslutat att komplettera vår fl otta med en ny följebåt, säkerhetsbåt. En grupp är utsedd och vi hoppas på att ha den på plats till seglingsinvigningen.

INFORMATIONSMÖTE 17/4 (FÖRÄLDRARMÖTE)

Välkommen på en informationskväll om vår verksamhet Vi samlar föräldrarna från alla åldersgrupper till en gemensam kväll för information o dialog. Vi hoppas kunna ge Er en informativ timme kring hur Malmö Sjöscoutkår fungerar och verkar intill Kv Glasbruket, ute på Öresund och på våra längre sommaraktiviteter. Vi kommer att tala om avdelningarna, sommar- såväl som vinteraktiviteter. Vi kommer även ta upp frågor såsom säkerhet, certifi kat, krav på ungdomarna och även ge en del praktiska tips. Självklart fi nns det tid för frågor! Se separat inbjudan.

STYRELSEN INFORMERAR I KORTHET

  • Arbetet med att utse Långseglingskomitte har startat
  • Ansvarig för seglarskolan är Oskar Nerbring
senaste-nytt-mars-2018

KOMMANDE AKTIVITETER

24 mars Vårrustningen startar
7-8 april Stora scoutloppisen
17 april kl 19-20 Informationsmöte
13-15 april Hajk Piraterna (juniorerna)
25 april kl 15 Sjösättning
5 maj Skepparmöte
6 maj Seglingsinvigningen
v 25-26 samt 31-32 Seglarskola
6 juli – 29 juli Långsegling

VI BEHÖVER HJÄLP!

7-8 april Stora scoutloppisen i Malmö mässan. Vi behöver bidra med 15 personer per dag som skall hjälpa till med försäljning och andra sysslor. Anmäl dig till info@mosjo.nu