Medlemsavgifter och Försäkring

Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta sker i vår verksamhet. Vid läger tillkommer i regel en avgift till för att täcka det evenemanget.

 

Medlemsavgiften per termin är från och med Hösten 2024 är:

 

Spårare och Upptäckare (upp till 12 år): 450kr

 

Äventyrare och uppåt (Över 12 år:)

600kr

 

I avgiften ingår avgift till Södra Skåne Scoutdistrikt (45kr) och Scouternas Riksorganisation (90kr)

Försäkring

Samtliga medlemmar i Scouterna är försäkrade av Svedea. Nedan finns produktbladet för scouternas medlemsförsäkring.