Scouternas stora Vårloppis 2020

Scouternas stora vårloppis är skjuten på framtiden på grund av situationen med Corona/Covid-19. Nytt datum kommer att meddelas så snart det medges.